مرور برچسب

اصلاح فرم چانه

اصلاح طبیعی فرم گونه یا چانه

اصلاح فرم صورت از جماه خط چانه با تزریق بوتاکس می تواند نقش زیادی در زیبایی چهره شما داشته باشد. گونه ها یکی از معیارهای زیبایی صورت هستند و به صورت طبیعی قوس‌ گونه‌ای که بخشی از استخوان گونه است، موجب برجستگی گونه ها می شود. در ادامه روش…