مرور برچسب

بعد از تزریق چربی

مراحل انجام تزریق چربی و مدت ماندگاری آن

تزریق چربی عملی است که طی آن چربی از نواحی که در آن جا انباشته شده مانند خارج ران، برداشته می شود و به نواحی دیگر مانند صورت، دست ها، سینه ها و باسن تزریق می شود.در صورت تزریق توسط افراد خبره این کار ایمن است، ماندگاری بالایی دارد و…