مرور برچسب

مراقبت از انواع پوست

چه نوع پوستی دارم و روش های مراقبت از پوست

"پوستش مثل آينه است"،‌ اين روزها شده است یک آرزو، دود و دمي كه به ريه‌هايمان رحم نمي ‌كنند، مطمئنا با ظاهری ترين عضو ما يعني پوست هم مهربان نيستند. لذا امروزه مراقبت از پوست امری ضروری است.علاوه بر آن بعضی وقت‌ها يادمان مي‌ رود كه…