مرور برچسب

مراقبت های بعد از تزریق ژل

آیا هوای سرد می تواند فیلر شما را منجمد کند؟

بدون شک می توانید منجمد شدن فیلر در اثر آب و هوای سرد و یا تحت تاثیر قرار گرفتن بوتاکس در اثر موجی از گرما را تصور کنید. اما آیا این تصورات شما با واقعیت یکسان است؟ چه در نزدیکی سواحل کالیفرنیا و چه در نزدیکی دشت های مینه سوتا زندگی کنید،…

مراقبت بعد از تزریق ژل لب (فیلر لب)

قطعا افرادی که تزریق ژل برای اصلاح فرم لب، گونه و دیگر نقاط انجام داده اند به دنبال رسیدن به بهترین نتیجه هستند. بعد از تزریق ژل باید مراقبت هایی صورت گیرد تا فرد به نتیجه دلخواه خود برسد.برای رسیدن به…