مرور برچسب

کاشت-ریش

هر آنچه که باید در مورد کاشت ریش و سبیل بدانید.

رشد سیبیل و ریش برای مردان نه تنها یک عامل زیبایی محسوب می‌شود، بلکه ممکن است نشان ‌دهنده جایگاه اجتماعی فرد باشد یا به ‌عنوان روشی برای نشان ‌دادن عقاید به‌ حساب بیاید. شرایط زیادی در زندگی یک مرد وجود دارد که تصمیم می ‌گیرد ریش خود را…