جهت تعیین نوبت لیزر موهای زائد به صورت تلفنی همکاران پاسخگوی شما هستند:

۰۲۱۲۲۶۵۷۹۰۰
۰۲۱۲۲۶۵۷۹۱۶
۰۲۱۲۶۲۱۲۵۵۴