ویزیت آنلاین

مراجعین محترم متخصصین پوست و مو  که تمایل به مراجعه حضوری ندارند و یا مراجعه حضوری برای آنها سخت هست می توانند از سیستم ویزیت آنلاین ما استفاده کنند.
با ثبت نام در این فرم، همکاران پس از ۴ الی ۶ روز با شما تماس می گیرند و از طریق تماس تصویری بتوانید با متخصصین پوست ویزیت تصویری آنلاین داشته باشید.
همچنین در فرم می توانید تصاویر مورد نیاز و یا آزمایشات را در صورت لزوم بارگذاری نمایید.