در این مرکز، تمامی پرسنل در محیطی صمیمی در کنار هم فعالیت می کنند، مهم ترین اولویت در این مرکز مسئولیت پذیری و مراقبت لحظه به لحظه به مراجعین است، به همین علت تمام پرسنل این مجموعه در تمام ساعات فعالیت با روی خوش و مهربانی با مراجعین برخورد می کنند. و این ویژگی، از هر آیتم دیگری برای ما دارای اهمیت است.

فعالیت ما در خصوص تزریق ها استفاده از معتبرترین برندهاست، برندهای ژل که در این مجموعه استفاده می شوند عبارتند از:
Stylage France
Teosyal Swiss
Juvederm USA / France
Belotero Germany

همچنین بوتاکس مصرفی در این مطب فقط برند دیسپورت ساخت لابراتوآر ایپسن انگلستان است. Dysport – Ipsen laboratory – UK

ایده ما از ابتدای تاسیس این مجموعه ارائه خدمات صادقانه همراه با آگاهی مراجعه کننده است. این که مراجعه واقعا به میزان جوابدهی آگاهی داشته باشد.

ساعت کاری مطب به این ترتیب است:

ساعت کاری مجموعه: شنبه تا پنج شنبه ۹ الی ۲۱

شنبه یکشنبه و چهار شنبه: دکتر گیتا مجیدزاده

تعیین نوبت اینترنتی