مشاوره آنلاین دکتر مجیدزاده

در صورتی که دسترسی به تلگرام دارید می توانید سوال خود را از دکتر گیتا مجید زاده از طریق تلگرام بپرسید.

در صورتی که دسترسی به تلگرام ندارید می توانید سوال خود را از دکتر گیتا مجید زاده از طریق صفحه مشاوره پزشکی بپرسید.