لطفا با نظراتون به ما کمک کنین که بهتر بشیم

تمام اطلاعات توی این فرم کاملا محرمانه می مونه و فقط توسط مدیریت چک می شه 😉

[modalsurvey id=”752636170″ style=”flat”]

 

عدد ۱ : بسیار ضعیف . . . . . . . . . عدد ۷ بسیار عالی